Η αυξανόμενη δυναμική των αγορών εργασίας μας και οι συχνότερες αλλαγές στις θέσεις εργασίας καθιστούν τις σύντομες περίοδοι ανεργίας φυσιολογικές για την πλειονότητα των ανθρώπων, σε αντίθεση με τις γενιές των γονέων ή των παππούδων μας. Ένα μεγάλο ποσοστό ...