Τα στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με την κατάσταση της αγοράς εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 δείχνουν ότι, παρά τις δραματικές εξελίξεις που προέκυψαν από την κρίση Covid-19, η μέση ανεργία στην ΕΕ μειώθηκε κάπως σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η ανεργία ...