Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ετήσιο μέσο όρο της 2018 181.4 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ήταν σε πλήρη απασχόληση (110.2 εκατομμύρια άνδρες και 71.2 εκατομμύρια γυναίκες), ένα επιπλέον 43 εκατομμύρια ήταν ...