13.8 εκατομμύρια πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ 28 / ΕΖΕΣ ηλικίας μεταξύ 15 και 64 δεν διαμένουν στην πατρίδα τους (χώρα της ιθαγένειάς τους) στο 2018 και ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 45% σε σύγκριση με το 2008. Αυξανόμενες τάσεις ...