Το θέμα "Προετοιμασία των ΔΥΑ για διαρθρωτικές αλλαγές" καθοδήγησε τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών ΔΥΑ μέσω της 12ης συνόδου του συμβουλίου στο Ελσίνκι.