Οι ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας απαιτούν από τους εργαζόμενους και τους αναζητούντες εργασία να προσαρμόζουν συνεχώς τις δεξιότητές τους. Οι ΑΜΜΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης που παρέχεται από την ΕΣΚ. Ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση να βρεθούν αποτελεσματικά μέτρα για την προώθηση της απασχολησιμότητας των ατόμων που αναζητούν εργασία ...