Η Επίτροπος Marianne Thyssen χαιρετίζει θερμά τη νέα πρόεδρο του Δικτύου ΕΣΚ, Johannes Kopf. Περιγράφει το δίκτυο PES ως «κόσμημα» στον κόσμο της απασχόλησης. Είναι πράγματι σαφώς ένα πρωταρχικό παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στο καλύτερο δυνατό ...