Formand for PES-netværket fra 1st juli 2023 er Caroline Mancel, vicegeneraldirektør for PES Belgium/Actiris.

Belgien – Caroline Mancel
Vicegeneraldirektør, Actiris

Første næstformand for PES-netværket er Spiros Protopsaltis, CEO for PES Grækenland.

Grækenland - Spiros Protopsaltis
Grækenland - Spiros Protopsaltis
Guvernør og formand for bestyrelsen for DYPA, Arbejdsformidlingen, Arbejds- og Socialministeriet.

Anden næstformand er altid leder af PES fra den medlemsstat, der har EU-formandskabet.