PES-netværket

Det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlingstjenester blev oprettet i maj 2014 efter a Beslutning fra Europa-Parlamentet og Rådet for at styrke samarbejdet mellem PES i Europa.

Vores medlemmer er de offentlige arbejdsformidlinger (PES) i alle 27 EU-medlemsstater samt Norge og Island og Liechtenstein og Europa-Kommissionen.

PES-samarbejde på europæisk plan forud for beslutningen går tilbage til 1997, da Kommissionen nedsatte en uformel rådgivende gruppe af lederne af PES (HoPES) for at fremme samarbejde, udveksling og gensidig læring mellem dens medlemsorganisationer og for at modtage feedback fra fagfolk om politiske initiativer inden for beskæftigelsesområdet.

PES-netværket kan officielt høres af Europa-Parlamentet og Rådet, Kommissionen og andre EU-organer og officielt indbringe sin ekspertise på arbejdsmarkedsområdet.

Vision

Netværksvisionen skal være køretøjet for et forbedret europæisk PES-samarbejde, så de kan levere deres rolle som ledere på arbejdsmarkedet, bidrage til europæiske beskæftigelsesstrategier, forbedre arbejdsmarkedets funktion og integration og skabe bedre afbalancerede arbejdsmarkeder.

Mission

Hovedformålet med PES-netværket er at fremme modernisering af PES, tilskynde til optimal brug af udviklende teknologi og forbedrede datakilder, hjælpe dem med at tilpasse deres rolle og funktion, der bidrager til gennemførelsen af ​​EU's beskæftigelsespolitikker og strategier. Det vil opnå dette ved fortsat at styrke og tilskynde til samarbejde mellem PES, hvorved:

  • At øge deres kapacitet til at forbedre arbejdsmarkedsfunktionen
  • Stigende efterspørgsel efter arbejdskraft, herunder ved at tilskynde til frivillig mobilitet
  • Brug af arbejdsmarkedsinformation til at foregribe krav
  • Forberedelse af arbejdsstyrken til aktiv arbejdsmarkedsdeltagelse og kompetenceudvikling

For at nå vores mål ønsker vi at øge effektiviteten af ​​alle nationale PES, så de er i stand til at tilbyde kvalitative tjenester:

  • Vi lærer af hinanden ved at analysere og sammenligne forestillingerne for alle PES
  • Vi udveksler vores oplysninger og ideer, især vores bedste praksis. Dette er for eksempel programmer, hvor arbejdsgivere bringes i kontakt med jobsøgende med succes. Vi bruger selvfølgelig resultaterne til vores projekter.
  • Vi implementerer initiativer. Et eksempel er ungdomsgarantien. I dette projekt kæmper vi mod ungdomsledighed. Alle jobsøgende unge skal få et tilbud på et passende job eller en uddannelsesmulighed.

Vi anbefaler EU-Kommissionens websted på Public Employment Services, her kan du fx finde vores Videnscenter eller en række delte PES-praksis. Praktiserende værktøjssæt, analytiske papirer, rapporter og inspirerende praksis samt andre læringsresultater fra offentlige arbejdsformidlinger i hele Europa kan udforskes. Vores webside og de relaterede sider giver information til praktikere, forskere, interessenter og offentligheden. Denne aktivitet har modtaget økonomisk støtte fra Den Europæiske Unions program for beskæftigelse og social innovation "EaSI" (2014-2020). For yderligere information, se: http://ec.europa.eu/social/easi