Téma „Připravenost PES na strukturální změny“ vedla vedoucí evropských PES prostřednictvím 12. zasedání správní rady v Helsinkách.