Уважаеми читателю, в този бюлетин за пазара на труда бихме искали да ви запознаем с предстоящата работна програма на PES Network за 2022 г. На заседанието на борда през декември под словенското председателство Съветът на мрежата на PES одобри...