Тази публикация на ОИСР разглежда как системите за обучение на възрастни са ключови за подпомагане на хората в развитието на техните умения. С дигитализацията, задълбочаването на глобализацията и застаряването на населението светът на труда се променя. До каква степен хората, фирмите и икономиките могат ...