Септември 17, EURES България, като част от Българската публична служба по заетостта, организира успешна международна борса на труда - Европейския ден на труда в София. Работодателите и търсещите работа са имали възможност да се свържат безплатно чрез ...