Пандемията засегна начина на работа в мрежата на ПЕС. Докато подготвяха третия цикъл на сравнително обучение, блокирането ни призова да спрем оценките си, но само за кратко ... Уважаеми читателю. Нашият месечен труд ...