На 6 - 7 ноември 2019 г. в Рига се проведе годишната среща на Балтийския ПЕС, този път съсредоточена върху „Стратегическо управление и дигитализация в ПЕС“. Във встъпителната си реч директорът на Латвийската държавна служба по заетостта г-жа Евита ...