Кризата с Covid-19 и произтичащият от това спад на икономическото производство през първите шест месеца на 2020 г. оставят дълбоки белези на европейския пазар на труда. Високото ниво на несигурност, причинено от кризата, се отрази и на двата модела ...