През последните пет години безработицата в ЕС за първото тримесечие на 28 г. беше с 1% по-висока от тази на третото тримесечие.