Годишният доклад за 2020 г. на мрежата PES предоставя преглед на всички дейности на мрежата PES през 2020 г. В светлината на пандемията COVID-19 мрежата PES трябва да адаптира годишната си работна програма. Ново ...