Използването на инструменти за статистическо профилиране е по-широко разпространено. Докато Австралия и САЩ вече бяха въвели напълно оперативни системи за профилиране, базирани на статистически прогнози в 1990, подходът придоби известност в Европа през миналото ...