Темата „ПЕС готовност за структурни промени“ беше водеща на ръководителите на европейските ПЕС през 12-ото заседание на Съвета в Хелзинки.