На 10 и 11 октомври съветниците по европейските въпроси на ПЕС се събраха в Брюксел, за да обсъдят ключови теми на ПЕС и да планират по-нататъшни стъпки като мрежа. По време на интерактивната среща бяха дискусии относно зелената икономика или работата на платформата ...