Издател

PES Австрия (AMS) за PES мрежа
Vorstandsbüro
Treustraße 35-43
1200 Wien
Австрия

Авторско право

Цялото съдържание на www.pesnetwork.eu може да се копира за лична употреба, както и за преподавателски въпроси.

Правни известия / Неотговорност

Връзките към уебсайтове на трети страни на този уебсайт се предоставят единствено за ваше удобство и / или справка. Операторите на всички свързани сайтове носят пълна отговорност за тяхното съдържание.

Въпреки че съдържанието е проверено внимателно, не се приема гаранция или отговорност, че цялата информация се показва напълно, правилно и в най-актуалното състояние по всяко време. Цялата информация може да бъде редактирана, изтрита или модифицирана без предварително уведомление. Всички имена на продукти, описания на продукти и лога, споменати на тази страница, са регистрирани търговски марки и собственост на съответните собственици на права.

уебсайт

Внедряване и поддръжка: Австрийски федерален изчислителен център
Ръководител на проекта: Робърт Сейфридсбергер